image.bmp, 268kB
Rodopis

OdkazyMatriky

Moravský zemský archiv : www.actapublica.eu

Zemský archiv v Opavě : www.vademecum.cz

Státní oblastní archiv v Praze : www.soapraha.cz

Státní oblastní archiv v Zámrsku : www.vychodoceskearchivy.cz

Státní oblastní archiv v Třeboni : www.ceskearchivy.cz

Státní oblastní archiv v Plzni : www.soaplzen.cz

Státní oblastní archiv v Litoměřicích : www.soalitomerice.cz

Osobní genealogické stránky

Německé a latinské slovníky povolání a příčin úmrtí Martina Kotačky : www.kotacka.webnode.cz

Genealogické pomůcky a odkazy Radomíra Hradila : www.genealogiehradil.blogspot.cz

Mapy

Třetí vojenské mapování - střední a jihovýchodní Evropa : www.lazarus.elte.hu

Mapy habsburského mocnářství : www.mapire.eu

Databáze

Lánové rejstříky MZA : www.mza.cz/a8web/d1/

Urbáře MZA : www.mza.cz/a8web/URB01/

Databáze jmen a příjmení v ČR : www.nasejmena.cz

Příjmení v ČR : www.prijmeni.cz

Vojenský ústřední archiv : www.vuapraha.cz

Vojáci Hlučínska : www.hultschinersoldaten.de

Další

Má stránka na MyHeritage : www.ambrozjanik.myheritage.cz

Český genealogický portál : www.genea.cz

Česká genealogická a heraldická společnost : www.genealogie.cz

Genealogické odkazy : www.badame.cz